salon app image

Indigo Fordelsprogram

Informasjon

Ved å melde deg inn i Indigo Fordelsprogram får du 5% bonus på alle behandlinger og varekjøp. Bonuspoengene kan benyttes ved kjøp av valgfrie produkter.

Som medlem mottar du påminnelse om nye timer, samt info om bonussaldo, tilbud og kampanjer.

Medlemsvilkår Indigo Fordelsprogram

Sist endret: 14. juni 2018


1. Medlemsavtalen

Når du blir medlem aksepterer du samtykkevilkårene og disse medlemsvilkårene. I personvernerklæringen kan du lese mer om hvordan vi behandler dine personopplysninger.


Medlemskap kan kun inngås for privatpersoner over 16 år.


2. Min side

Du finner dine registrerte personopplysninger og dine samtykker til kommunikasjon, samt din kjøpshistorikk og oversikt over bonuspoeng-transaksjoner, når du er logget inn på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Bonuspoeng godskrives din “profil” med det samme du betaler for varer eller tjenester i salongen.


3. Opptjening av bonuspoeng

Som medlem i Indigo Fordelsprogram får du 5 % bonuspoeng ved kjøp av varer og tjenester hos Indigo Dame og Herrefrisør. Ett poeng tilsvarer 1 krone. Vi forbeholder oss retten til å ikke la medlemmet opptjene bonuspoeng på enkelte behandlinger eller varer.


4. Bruk av bonuspoeng

Dine bonuspoeng kan benyttes til kjøp av varer hos Indigo Dame og Herrefrisør. Bonuspoeng kan ikke benyttes til delbetaling av produkter, du må ha tilstrekkelig antall poeng til å kunne betale varen i sin helhet på kjøpstidspunktet.


5. Gyldighetstid

Opptjente bonuspoeng må benyttes innen 24 måneder fra datoen poengene ble godskrevet “din profil”.


6. Oppsigelse av medlemskap

Du kan si opp ditt medlemskap ved å klikke på knappen “Utmelding” når du er logget inn på din “profil” på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling. Ved utmelding vil opptjening av nye bonuspoeng opphøre umiddelbart.


Ved brudd på Indigo Fordelsprogram sine medlemsvilkår, misbruk eller annet mislighold, forbeholder Indigo Dame og Herrefrisør seg retten til å si opp ditt medlemskap med øyeblikkelig virkning.


Ved endring i medlemsvilkårene som krever ditt samtykke, og der medlemmet ikke ønsker å gi slikt samtykke, forbeholder Indigo Dame og Herrefrisør seg retten til å si opp avtalen med 3 måneders varsel. Dette gjelder også dersom Indigo Dame og Herrefrisør beslutter å avvikle Indigo Fordelsprogram.


7. Endring av kontaktopplysninger

Medlemmet plikter å melde endring av navn, telefonnummer, e-postadresse og andre opplysninger som er gitt til Indigo Dame og Herrefrisør, så snart som mulig når slike endringer skjer.


8. Reklamasjon

Ved eventuell reklamasjon på registrerte bonuspoeng kan Indigo Dame og Herrefrisør kreve å få fremlagt kvittering. Frist for reklamasjon er 12 måneder fra kjøpsdato.


9. Endring av medlemsvilkår

Indigo Fordelsprogram kan endre medlemsvilkår og vil kommunisere slike endringer på www.indigofrisør.no og eventuelt på SMS eller e-post. Dersom du er uenig i endringen som Indigo Fordelsprogram gjør kan du melde deg ut med øyeblikkelig virkning.


10. Disposisjonsrett til bonuspoeng

Bonuspoeng som er opptjent i Indigo Fordelsprogram kan ikke overdras til tredjepart, eller benyttes av andre enn medlemmet selv til kjøp i salongen.Samtykkevilkår


Sist endret 14. juni 2018


Ved å bli medlem i Indigo Fordelsprogram aksepterer du følgende:


Indigo Fordelsprogram kan benytte dine personopplysninger og kjøpshistorikk til å beregne bonuspoeng og administrere medlemskapet ditt.


Indigo Dame og Herrefrisør kan kontakte deg via SMS, e-post eller andre alternativer ut fra valgene du har gjort på din “profil” som innlogget på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling.


Indigo Dame og Herrefrisør kan benytte dine personopplysninger, kjøpshistorikk og generell respons på kampanjer som grunnlag for å gi deg tilpasset informasjon, tilbud og kuponger.


Indigo Dame og Herrefrisør kan benytte dine personopplysninger for å gi deg tilpassede annonser, tilbud og informasjon. Eksempler på slike medier kan være Facebook og Instagram. Du kan si nei til dette valget som innlogget på din “profil” på vår hjemmeside eller i appen Fixit Timebestilling.


Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker. Det gjøres ved å logge deg inn på din “profil” via vår hjemmeside www.indigofrisør.no.


Enkelt å bli medlem

Last ned vår app for iPhone eller Android telefon og svar ja på spørsmål om å bli medlem.

Har du ikke en smarttelefon kan du melde deg inn ved å .